Övervakning av SWD

Tidig upptäckt av SWD är avgörande för att förhindra framtida skador på grödan. Övervakning fällor ställa upp runt kanterna på din gröda eller i fruktträd av intresse kan berätta för dig när pesten är närvarande. Det är idealiskt att ställa in övervaknings fällor innan frukten börjar mogna, så att du kommer att upptäcka SWD så snart den är närvarande.

Monterings fälla
: övervaknings fällor för SWD kan köpas i butik (Fig. 1) eller kan göras från en enkel plast vattenflaska eller mugg (Fig. 2).

Äppelcidervinäger är enkel och mycket attraktiv för SWD. Tillsätt cirka 3-4 cm äppelcidervinäger till din fälla (Fig. 3, 4), och du kan också lägga till en liten droppe av doftande flytande tvål för att bryta ytspänning och tillåta flugor att lättare sjunka in i vätskan.

Kontroll av fällan: K
ontrollera övervaknings fällan en gång per vecka för SWD. Innehållet i fällor kan tömmas i en behållare eller filtreras med en fin mesh sikt, och placeras i en behållare med en liten mängd vatten. En hand lins eller Mikroskop kommer att underlätta identifieringen av SWD.

Visa övervaknings fällor