Den spetsiga vingen Drosophila (SWD), Drosophila suzukii, är ett mycket invasivt skadedjur av mjuk frukt och bär i Europa och Nordamerika. Sedan det upptäcktes i Europa och Nordamerika 2008 har befolkningen fortsatt att spridas och upptäcktes för första gången i Sverige 2014. Detta skadedjur kan ha en förödande inverkan på frukt och bärindustrin, och vår grupp forskare, rådgivare och odlare arbetar tillsammans för att hitta de mest effektiva skadedjursbekämpningsåtgärderna.

Syftet med denna webbplats är att ge aktuell information om SWD i Sverige och att upprätta kommunikation mellan odlare, rådgivare och forskare. Syftet med vårt projekt är att utveckla en effektiv och miljövänlig bekämpningsstrategi för Drosophila suzukii. Detta inkluderar övervakning för tidig upptäckt och målinriktad artspecifik skadegörare som minimerar all negativ påverkan på miljön och icke-målsektorerna.

nuvarande grupp medlemmar

medarbetare

alumner