Våra föredrag på Borgeby FaltDagar

Birgitta Svensson och Victoria Tonnberg höll två föredrag vid Major Borgeby FaltDagar lantbruks utställning om Drosophila suzukii.  De talade om upptäckten av denna art nyligen i Sverige, och hur man kan övervaka och identifiera denna invasiva Pest.

Leave a Comment