Svensk radio intervju med SLU-forskaren, Paul Becher

Forskaren Paul Becher, från University of Agricultural Sciences i Alnarp, diskuterar invasiv Drosophila suzukii fly med svensk radio.

Du kan hitta intervjun här.

Leave a Comment