Sanja Manduric, från Jordbuksverket, har publicerat sin senaste bidrag till IOBC konferensen, med titeln “Drosophila suzukii-erfarenheter från fly nordligaste bebodda regionen (från första posten till två år efter upptäckten).

Abstrakt:

Prickig Wing Drosophila (SWD), Drosophila suzukii, spelades in för första gången i den nordiska regionen i Skåne, södra Sverige, under sensommaren 2014. Inventeringsarbetet har genomförts i 2015 och 2016 med fokus på två huvudmål, spridningen och potentialen för de efterföljande ekonomiska följderna. I undersökningen ingick hallon, björnbär, blåbär, jordgubbar, fläder, röda vinbär, körsbär, plommon och druvor. I 2015, de första flugorna noterades under vecka 32. Olika antal fångster registrerades i hela Skåne län men inte i några andra regioner. Den högsta fångstnivån observerades under perioden vecka 42 till 44. Maximala fångster, 42 och 62 flugor per vecka och Trap, observerades i plommon och höst frukt hallon respektive. I 2016 har flugan hittats i tre nya regioner. Det första exemplaret var cachad i vecka 29 i körsbär och Max fångster, 170 flugor per vecka och Trap, erhölls i vecka 40. Flugan händelsen observerades fram till mitten av december. Ägg och/eller larver hittades i frukter och bär i alla de grödor och växter som har övervakats under båda åren. De skador som orsakades av larverna från SWD var dock mycket begränsade. En integrerad förvaltningsstrategi genomfördes 2016. En fokusgrupp som sammanför forskare, rådgivare och lantbrukare har bildats, som arbetar med verktyg för platsspecifika riskbedömning och integrerad kontroll.

Citat: Manduric, Sanja. 2017. Drosophila suzukii-erfarenheter från flugans nordligaste bebodda region (från första posten till två yeas efter upptäckten). Integrerat skydd av fruktgrödor. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 123, s. 150-156.

För att komma åt den fullständiga versionen, besök IOBC hemsida: http://www.iobc-wprs.org/

Leave a Comment