Fält dag på bröderna sibbesson

Den 6 oktober 2016, samlades odlare, rådgivare, forskare och experter på den vackra bröderna sibbesson Farm för en fält dag organiserad av Hushållningssällskapet. Det huvudsakliga diskussionsämnet var den invasiva Pest Drosophilasuzukii, som är ett nytt skadedjur av bär och stenfrukter i Sverige. Presentationerna gjordes av forskare från Jordbruksverket och Sveriges LantbruksUniversitet samt från inbjudna experter Catherine Baroffio från Schweiz och Cesar Rodriguez-Saona från New Jersey, USA. Erfarenheter med Drosophilasuzukii diskuterades, tillsammans med nuvarande och framtida planer för övervakning och utveckling av kontrollåtgärder för denna skadegörare.

Leave a Comment