Här rapporterar vi om den aktuella övervakningsinformationen för Drosophilasuzukii i Sverige.

Övervakning trap fångster rapporteras varje vecka av Jordbruksverket på deras hemsida:

Jordbruksverket