I naturen samlas många arter av Drosophila som leder till direkt eller indirekt konkurrens om överlappande resurser. Trots skillnaderna i värdpreferensen är reproduktiv framgång för varje art beroende av val som gjorts under parning och oviposition beteenden. Som sådan väljer man en lämplig plats för oviposition som är grundläggande för varje kvinna.


Drosophila melanogaster och D. suzukii är två arter som har visats sameksistera. Emellertid uppvisar arten ett något annat parningsmönster. Dessutom skiljer sig deras preferens för ägglossningsstället utifrån värdens utvecklingsstadium. För närvarande är det okänt hur förekomsten av en art påverkar val av äggställningar i andra arter. Vi antydde att det finns konkurrensundvikande vid val av ovipositioner, och att undvikandet moduleras av kemiska ledtrådar som produceras av flugorna. För att testa vår hypotes konstruerade vi ett projekt (pågående) för att bestämma D. melanogaster-D. suzukii-interaktion under val av ovipositioner.


Charles Kwadha (http://drosophila-suzukii.se/su/teams/charles-kwadha/), som är inblandad i projektet har nyligen ett forskningsbidrag – Gösta och Anna-Birgit Henrikssons fond 2019 som kommer att stödja pågående forskningsverksamhet och ett resebidrag-Knut och Alice Wallenbergstiftelsen 2019 som kommer att hjälpa honom att delta i en internationell kemisk ekologi-workshop.